”Äpplena ä mogena hos oss. Jag ä hemma”.

De sista orden Kristinas av Duvemåla på sin dödsbädd i Amerika åsyftar hennes barn- och ungdomsrike – den lilla världen som hon med Astrakanen i sina händer minns och som hon aldrig har släppt.

EnglishDeutsch

Fakta om utvandringen till Amerika

Den svenska folkvandringen varade från 1840 till 1930, huvudsakligen mellan 1860 och 1910.
Runt 1,5 millioner personer lämnade landet under denna tid – bara 1882 var det 150 om dagen och vissa socknar avfolkades med nästan 50%. Huvudorsaker anses vara bristen på brödföda, den stränga lutherska statsreligionen och en för allmogen besvärlig överhet.

Vilhelm Mobergs utvandrare lämnade Algutsboda den 4. April 1850 mot Karlshamn där de klev på ”Charlotta af Carlshamn” – en brigg på 40 steg på längden och och 8 på bredden. 10 veckor tog resan över Atlanten till New York, med 78 passagerare instuvade i lastrummet. Mål i det nya landet var Chisago County i Minnesota, Washington och British Columbia.

Kristina och Karl-Oskar i Jan Troells filmatisering av Utvandrarna.

Dessa hennes hemtrakter med sina människor och deras levnadssätt presenteras för besökarna av föreningen Utvandrarnas Väg: Museer, hembygdsgårdar, hantverk och traditionella institutioner illustrerar skildringarna i Vilhelm Mobergs verk, vilket är ägnat åt landsbygdens befolkning.

Kontrasten mellan den nutida civilisationen och de forna livsvillkoren inger betraktaren förståelse och respekt för vems liv och vems arbete lade grunden till det moderna samhället.

Såväl den historiskt intresserade som den semestrande barnfamiljen får uppleva djupa och vida insikter i regionens ursprungliga tanke- och levnadssätt.

Att stå intill och se hett mossklätt stenröse, en gammal kvarns förfallna trädstomme eller en söndervittrad torpargrund inspirerar till eftertanke om förhållandet mellan kultur och natur.

Utvandrarnas Väg erbjuder en färd från Eriksmåla till Karlshamn genom en region vilken i sin levande skönhet och naturliga fascination stillsamt berättar om folkliga öden. Såväl motoriserad som med cykel eller till fots möter resenären bl. a. minnesstenen i Moshult, skolan i Påvelsmåla och Modala glasbruk vilka bevittnar stationer i Vilhelm Mobergs liv eller också Duvemåla, Klasatorpet och monumentet i Karlshamn vilka hänvisar direkt till ”Utvandrarnas” huvudpersoner Karl-Oskar och Kristina – och inte minst erbjuder den nutida Utvandrarnas Väg naturnära semesterfirande med mångsidigt kulinarisk tillfredställelse och alla slags moderna bekvämligheter.

(Filmfoto: Kristina och Karl-Oskar i Jan Troells filmatisering av Utvandrarna.)