Utvandrarmonumentet

Utvandrarmonumentet

Utvandrarmonumentet  ”Karl-Oskar & Kristina” av Axel Olssonsom minne av utvandringen till Amerika. Statyn står vackert belägen vid havet och i närheten av blomsterrika parkområden i Karlshamns södra del. Konstverket finansierades av sju större industrier i kommunen vars namn finns graverade på sockeln. Skulpturens Karl Oskar och Kristina – personer i Wilhelm Mobergs roman ”Utvandrarna” – avser att påminna om den tid då Karlshamn var en emigrationshamn och många människor lämnade sitt fädernesland för att söka sin framtid i Amerika.
Karl Oskar blickar ut mot havet mot den nya framtiden medan Kristina kastar en blick bakåt mot dem där hemma som man lämnar. På sockeln kan man läsa Wilhelm Mobergs ord: ”I hemlandet har deras utvandrings äventyr ingått i sagan och legenden”

Utvandrarmonumentet

Utvandrarmonumentet