Sparbanken Eken AB

Åryd, 374 96 Trensum
0454 – 358 80

info@sparbankeneken.se
www.sparbankeneken.se

Sparbanken Eken AB

Styrelserna i Almundsryds Sparbank, Göteryds Sparbank, Långasjö Sockens Sparbank, Skatelöv och Västra Torsås Sparbank, Älmeboda Sparbank och Åryds Sparbank beslöt den 17 oktober 2007 om ett samgående och bildande av en ny bank, Sparbanken Eken AB.

I över 100 år har dessa banker bedrivit en lönsam och framgångsrik verksamhet, som präglats av ideal som främja sparsamhet och att ta ett aktivt ansvar för den egna bygdens utveckling.  De villkor som erbjudits kunderna är – och har alltid varit konkurrenskraftiga. Närheten till och kännedomen om kunderna är påtaglig. I en tilltagande globalisering har sådana unika värden vuxit sig allt starkare.
Sparbanken Eken vill slå vakt om och utveckla sina kontor och sin verksamhet i ett långsiktigt perspektiv.

 

En självständig bank

Sparbanken Eken är en självständig bank. Vi förvaltar och lånar ut pengar i Tingsryds-, Alvesta-, Emmaboda-, Karlshamns- och Älmhults kommuner. Den vinst som skapas stannar kvar i bygden där vi verkar. Besluten tas lokalt i bankens styrelse.

Samtidigt med Sparbanken Eken bildades också sex lokala sparbanksstiftelser. En för varje bank som är med i sammanslagningen.
Stiftelserna är ägare, och ska i den rollen bland annat värna bankens konkurrenskraft. Den avkastning, det vill säga aktieutdelning, som stiftelserna får från banken, är avsedd att användas för att stödja bygdernas utveckling. Det kan exempelvis ta sig i uttryck i form av bidrag till utbildning, kultur, idrott, näringslivsverksamhet eller annat, vilket bestäms av respektive stiftelse.

Vårt motto är att vara det bästa bankalternativet i det verksamhetsområde vi verkar.

Välkommen in !

Sparbanken Eken AB

Sparbanken Eken AB