Skrufs Glasmuseum vid Skrufs Glasbruk

Skrufs Glasmuseum vid Skrufs Glasbruk

Visar en unik glassamling av prydnads- o. hushållsglas. I museet finns äv. en monter med träskulpturer tillverkade av Karl-Gustav Petersson. Gör ett besök!

Inträde.
Öppet: från 25 juni till 15 aug.
Aug vardagar 13-16, lördag 11-15  och söndag 12-16
Övr. tid eft. ö.k.

Tel 0478-200 62, 200 83, 204 95.

Skrufs Glasmuseum

Skrufs Glasmuseum