Moshultamåla gamla skola - "Mobergskolan"

"Mobergskolan"

Mobergs barndomsskola i Påvelsmåla byggdes på 1870-talet, mitt inne i skogen. Skolan var halvtidsläsande och barnen undervisades bara fyra månader om året. Vilhelm Moberg nötte sin byxbak i skolan under åren 1906-1912. Han var en bångstyrig elev och hans ungdomliga revoltlust fick hans unga skolfröken att skicka ut den blivande författaren i livet med sänkt betyg i uppförande.
Från sin undanskymda plats i skogen flyttades det övergivna skolhuset fram till Moshultamåla by i början av 60-talet. I huset finns minnen från Mobergs skoltid. Sedan år 2000 finns en Mobergbyst rest framför skolhuset. En permanent Mobergsutställning finns
i skolans lärosal. Tills vidare finns här äv en Utvandrarnas hus utställning ”Mobergland”.

Öppet maj – sept 9.00-20.00.

"Mobergskolan"

”Mobergskolan”