Mobergstenen

Mobergstenen

Mobergstenen

Här fanns ursprungligen Vilhelm Mobergs födelsehem. Ett soldattorp , 5 m brett, 8 m långt och 2 m i takhöjd.
Sina första nio år -”De lyckligaste i mitt liv”   bodde Vilhelm Moberg här med sin familj. Soldatstugan revs 1924.

En  minnessten över soldatsonen och författaren restes på platsen 1970.
”Soldatstugan låg på en liten backe mitt inne i skogen – en blandskog av barr-och lövträd. Några åkerlappar av ett par tunnlands storlek hade brutits upp omkring den: här var naturen för övrigt oförändrad sedan skapelsens morgon”

(V. Moberg, ”Berättelser ur min levnad”)