Ljuders Hembygdsförening

Ljuders Hembygdsförening

Hembygdsgård bildades 1928 och ansvarar sedan dess för hembygdsgården som är belägen mellan utvandrarnas kyrka i Ljuder och klockbergets högsta punkt.
Utvandrarnas Kyrka i Ljuder: När den medeltidskyrkan från slutet av 1200-talet eller från början av 1300-talet blev alltför liten och dessutom i dåligt skick kom biskop Tegnér till Ljuder och år 1839 fattades beslutet om att bygga denna kyrka som stod klar för invigning år 1846.
Åkerby vägskäl: Minnesmärkesstenen restes år 1974 och invigders år 1975. Kartan över Ljuder som finns avbildad på minnesstenen var/är ursprungligen ett examensarbete utfört av lantmätaren Lönnegren. Utvandringen från Ljuder socken började i mindre skala i början av 1850-talet och eskalerade kraftigt under 1860-talets nödår för att kulminera kring år 1880 och några år därefter. Något av åren emigrerade nästintill etthundra män, kvinnor och barn från Ljuder till Norra Amerika.

Lördag – Söndag 1/6-31/8, vardagar 15/6-15/8 kl 13-17.
Sommarservering 15/6-31/7 kl 11-17.

Hemsida: hembygd.se/ljuder
Tel: 0478-230 24, 0478-200 62, 0478-230 11,
070-55 55 389.

Ljuders Hembygdsförening

Ljuders Hembygdsförening