Klasatorpet

Kontakt

Hagv 6, 361 95 Långasjö
0471-50171,
stig-margareta@telia.com
www.langasjo-hembygdsforening.se

Långasjö Hembygdsförening tel: 0471-502 34.
Gruppbokningar tel: 0471-503 10.
Öppet juni-aug kl.9,30-18,00.
Kaffe till grupper mot förbokning, tel: 0471-503 10

Klasatorpet

KLASATORPET – Långasjö Sockens Hembygdsförening
Torpmiljö med djur på sommaren. Känt som Utvandrarfilmens Korpamoen. Miljöer från filmen. Torpmuseum.
Öppet juni juli augusti 9.30-18.00. Bokning 0471-50310 (grupper även kaffe).

Se även Turist-info vid Kyrkan

 

Klasatorpet

Klasatorpet