Karlshamns Museum i Stadens kulturkvarter

Karlshamns Museum i Stadens kulturkvarter

Besök själva muséet med utställningar om bygdens historia och näringar, bl.a. fina takmålningar, båtmodeller och föremål från Dahlens snus. Gå in i konsthallsmagasinen, där von Bergens punschfabrik och Allehandas tryckeri återuppförts.
Och missa ej den unika Skottsbergska gården!

Öppet sommartid alla dagar utom måndagar kl 13-17.

Tel: 0454-148 68.
www.karlshamnsmuseum.se

Visningar eft. best.

Karlshamns Museum i Stadens kulturkvarter

Karlshamns Museum i Stadens kulturkvarter