Kontakt / Om oss

 

STYRELSE

 

Dieter Dinkel, Ordf.
Ledamötter:
Jan-Erik Ronneback, kassör
Kristina Lind, sekretärare
Börje Nilsson
Peter Gustafsson
Ola Abrahamsson

Verksamhet / Ändamål

 

Om oss

Utvandrarnas väg (org. nr.: 769603-9481) är en ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 1. informera om och marknadsföra Utvandrarnas Väg, medlemmarnas varor och tjänster nationellt och internationellt, 2. förmedla och på annat sätt medverka till kontakter mellan medlemmarna och myndigheter, samhällsorgan, organisationer, entreprenörer, leverantörer, kunder m.fl. i Sverige och utomlands, 3. ta initiativ till att driva projekt som främjar medlemmarnas företag 4. utveckla nätverk bland medlemmarna samt ordna möten och andra för medlemmarna gemensamma aktiviteter, 5. för medlemmarnas räkning inhämta och sprida genuin kunskap om bygdens historia och sevärdheter samt om hantverk och hantverkstraditioner, 6. initiera och anordna utbildningar för medlemmarna samt 7. bedriva annan med ovanstående sammanhängande och förenlig verksamhet.

Protokoll

Vill du bli medlem?

Vill du bli medlem i Utvandrarnas väg? Anmäl dig här då kommer du att få fullkomlig info om alla fördelar att vara med i vår förening.

Kontakt

 

Post: Box 3, 370 11 Backaryd
Besök: Reginalokalen Backaryd
Tel.: 0457-450 374 (Kontor)
0457-455 031 (Dieter),
070-7743175 (Jan-Erik)
Mail: info@utvandrarnasvag.se