Föreningsstämma, onsdag 2017-04-05, kl. 19.00, Sockenstuga Ljuder

Välkomna alla medlemmar och gäster!

Inte helt överraskande får vi åter ägna oss åt en gemenskaplig genomgång av årsmötets agenda (se nedan). Till punkten ”övriga frågor” ber vi Er bidra med konstruktiva förslag till föreningsarbete och där särskilt med avseende på en ”föryngring” av föreningen.

Som gäst välkomnar vi Annika Carlberg Sjöström som var engagerad i föreningen från första början. Annika skall titta på Utvandrarnas Väg utifrån en historisk perspektiv och berätta om hennes erfarenheter som guide i utvandrartrakten.

Kanske har Ni bekanta företag som visar intresse att delta i föreningen, då får Ni så självklart ta med deras representanter till mötet.

Förra årets protokoll hittar ni på hemsidan: klicka på ”kontakt/om oss” och sedan på ”protokoll”.

Naturligtvis bjuder vi på fika …
Bästa hälsningar och väl mött önskar styrelsen

Dieter Dinkel (ordf.)
Kristina Lind (sekr.)
Jan-Erik Ronneback (kassör)
Börje Nilsson (ledamot)
Peter Gustafsson (ledamot)
Ola Abrahamsson (suppleant)