Föreningsstämma, 2017-04-05

Föreningsstämma, onsdag 2017-04-05, kl. 19.00, Sockenstuga Ljuder Välkomna alla medlemmar och gäster! Inte helt överraskande får vi åter ägna oss åt en gemenskaplig genomgång av årsmötets agenda (se nedan). Till punkten ”övriga frågor” ber vi Er bidra med konstruktiva...