Migration och Identitet

Presentation av Ann-Kristin Vernersson Wibergs Migration och Identitet En studie av utvandringen från Blekinge till Danmark och Tyskland 1860 – 1910, Uppsala 2016 Minsann är Ann-Kristins lilla bok smått krävande litteratur, men den lönar sig i alla fall att ögna...