Onsdagen, den 27. april träffades föreningens styrelse och medlemmar på Restaurang Riverside för att hålla årets stämma. Nog var det dels vädret (visst är det april) och dels de långa distanserna i föreningens aktivitetsområde som gjorde att deltagarna var rätt få – men dessa kunde för den skull frossa i Ingers smörgåstårta. Hur som helst genomgicks de sedvanliga mötespunkterna under Gunnila Heeds professionella ledning, varvid den nya styrelsen valdes, med få förändringar: nu som då är det Dieter Dinkel som är ordförande och Jan-Erik Ronneback fortsätter, gudskelov, med sina räknerier och annat styrelsearbete. Hur resterande posterna delas upp mellan Kristina Lind, Börje Nilsson och Peter Gustavsson kommer det snara konstituerande möte att visa.

Som övriga punkter blev det lite påminnelse om korrekturläsning före broschyrens nyupplaga, suvenirlagrets tillgänglighet och åstundande beställning av flera Astrakan-äppelträd, dessutom fortsätter försäljningen av ”Glastrakanen”. Monika hade sagt upp sitt uppdrag i styrelsen och med tunga hjärtan tackades hon för sina insatser under alla år i föreningen. Efter mötets avslutning var det Ann-Kristin Vernersson-Wibergs tur att berätta om sin forskning om utvandringen till Tyskland och Danmark. Väl till pass kom henne i sitt arbete alla erfarenheter från barn- och ungdomen i Eringsboda och alla berättelser och anekdoter som hon samlar och bevarar. I början av juni släpps hennes arbete ” migration och identitet” som föreningen ser med spänning fram emot – kanske uppstår nya aspekter i det framtida föreningsarbetet.