Drygt tjugo medlemmar hade infunnit sig hos värdparet Monika och Lennart Kronlund i Järnaviks Vandrarhem GulaHuset för att genomgå föreningsstämmans rutiner. Rutinerat ledde Göran Folkesson, den för tillfället valde ordförande, genom dagordningen.
stamman
Efter godkännande av alla formalia och styrelsens arbete skreds till nyval av styrelsen med följande resultat:
Som ordförande fick Dieter Dinkel förtroendet att leda föreningen även kommande året tillsammans med det inspelade teamet bestående av Anders Pettersson (vice-ordförande), Kristina Lind (Sekreterare),
Jan-Erik Ronneback (kassör) och Börje Nilssonoch Monika Kronlund som ledamöter. Ny invald i styrelsen blev Peter Gustafson som driver Restaurangen Victoria i Backaryd. Valberedningen utgörs även i framtiden av Karl-Göran Eriksson och Ann-Margret Berglund, revisor förblir Regina Rodhe Nekola.

I verksamhetsplanen hänvisas inte bara till föreningens uppgifter enligt stadgarna utan också till ideella förpliktelser
gentemot den regionens natur och kultur. Även det nya Leaderområdet (Sydostleader – SOL) innebär stora möjligheter för att främja medlemmarnas intressen.

Dagordningen avslutades med Dieter återtog ordförandeklubban och tackade Göran med att överlämna till honom
föreningens Kristina-Astrakan.  Mötets motto utgjordes av astrakanäpplet, dess roll både i Utvandrarnas Vägs verksamhet och i Vilhelm Mobergs författarskap. Så har Börje tagit på sig att ordna med en beställning av astrakanträd, vilka planteras av medlemmarna på var sitt ställe för att visa samhörighet utåt. I samma anda sker distribuering och försäljning av ”glastrakanen” i föreningens anslutna företag. Vidare kungjorde Jan-Erik att han föreslog planteringen av ett astrakanträd i parken i Bräkne-Hoby som håller på och restaureras. Dessutom presenterades souvenirer och föremål med utvandrar motiv och föreningslogotypen som kunde inhandlas på plats och beställas från lagret.

Lite informativ underhållning bjöd Dieter på genom sin föreläsning om astrakansymboliken i Mobergs ”Utvandrarna”, dess tillkomst och bakgrund. Sist men minsann inte minst visades via internet den nypublicerade filmen om delfinerna i Järnavik. Alla fick stort intryck av denna åsyn och Monika hoppas på en framtida delfinturism.

Naturligvis var det också fantastisk fika och förplägning, tack Monika och Lennart och Astrid i Hjorthålan.