Utvandrarnas Väg

Kom och följ utvandrarnas spår:
Från Astrakanträdet till monumentet i Karlshamn.
Besök vittnen av en svunnen tid och
vistas i en fascinerande region!

”Äpplena ä mogena hos oss. Jag ä hemma”.

De sista orden Kristinas av Duvemåla på sin dödsbädd i Amerika åsyftar hennes barn- och ungdomsrike – den lilla världen som hon med Astrakanen i sina händer minns och som hon aldrig har släppt.

Vilhelm Moberg, Christina från Duvemåla och Utvandrarna

Aktuellt


SHOW ”HUNGER”
med Granström och Leander. En show med sånger, dialoger, magi, musik och dans.
Onsdagen den 25 november kl18.30. Entré: 120:- inkl. fika. Föranmälan till Britt-Marie:0457-452 180.

Bra att veta


Föreningens souvenir - Fråga oss gärna!

Ring Dieter, 0457-455 031


Deutsch

Komm mit und folge der Spur der Auswanderer: Vom Astrakanbaum bis zum Monument in Karlshamn. Besuche die Zeugen einer vergangenen Zeit und verweile in einer faszinierenden Gegend!

Längs Utvandrarnas Väg


Stämman 2015

Drygt tjugo medlemmar hade infunnit sig hos värdparet Monika och Lennart Kronlund i Järnaviks Vandrarhem GulaHuset för att genomgå föreningsstämmans rutiner. Rutinerat ledde Göran Folkesson, den för tillfället valde ordförande, genom dagordningen. Efter godkännande av... läs mer

English

Come and follow the trail of the emigrants: from the Astrakan-tree to the monument in Karlshamn. Visit the witnesses of a lost time and stay in a fascinating region!