Utvandrarnas Väg

Kom och följ utvandrarnas spår: Från Astrakanträdet till monumentet i Karlshamn. Besök vittnen av en svunnen tid och vistas i en fascinerande region!

”Äpplena ä mogena hos oss. Jag ä hemma”.

De sista orden Kristinas av Duvemåla på sin dödsbädd i Amerika åsyftar hennes barn- och ungdomsrike – den lilla världen som hon med Astrakanen i sina händer minns och som hon aldrig har släppt.
Vilhelm Moberg, Christina från Duvemåla och Utvandrarna

Grattis Jan-Erik
till 75-års dagen!

Jan-Erik Ronneback

Alla på Utvandrarnas Väg gratulerar hjärtligt och tackar för alla Dina insatser till gagn för föreningen oc h därmed för landsbygden från mitten av Småland till det blekingska havsbandet. Vi hoppas att du får fortsätta i många år till och förblir den engagerade vännen du alltid har varit – innanför och utanför föreningsarbetet.

Ett mångfaldigt Leve! för Dig.


Bra att veta


Föreningens souvenir - Fråga oss gärna!

Ring Dieter, 0457-455 031


Deutsch
Komm mit und folge der Spur der Auswanderer: Vom Astrakanbaum bis zum Monument in Karlshamn. Besuche die Zeugen einer vergangenen Zeit und verweile in einer faszinierenden Gegend!

Längs Utvandrarnas Väg


Utvandrarnas väg uppvaktade Parken i Bräkne-Hoby

”Utvandrarnas väg” i Bräkne-Hoby

Utvandrarnas väg uppvaktade Parken i Bräkne-Hoby som tillhör Bygd i Samverkan. Vid deras invigning av denna förnämliga gamla park som rustats upp med förenade krafter. Föreningen skänkte ett stort Astrakanäpplelträd som vi nu efter 6 månader ser trivas och... läs mer

English
Come and follow the trail of the emigrants: from the Astrakan-tree to the monument in Karlshamn. Visit the witnesses of a lost time and stay in a fascinating region!