Utvandrarnas Väg

Kom och följ utvandrarnas spår: Från Astrakanträdet till monumentet i Karlshamn. Besök vittnen av en svunnen tid och vistas i en fascinerande region!

”Äpplena ä mogena hos oss. Jag ä hemma”.

De sista orden Kristinas av Duvemåla på sin dödsbädd i Amerika åsyftar hennes barn- och ungdomsrike – den lilla världen som hon med Astrakanen i sina händer minns och som hon aldrig har släppt.
Vilhelm Moberg, Christina från Duvemåla och Utvandrarna

Bra att veta


Sälja föreningens souvenirer?

För Souvenirgross ring Dieter 0457-455 031 eller maila: info@utvandrarnasvag.se
Längs Utvandrarnas Väg

Landsbygdsmässa i Eringsboda

Den 07. maj var det dags även i Eringsboda: företagarna på landsbygden runt Eringsboda (och längsen del av Utvandrarnas Väg) sammanslöt sig under Blonstrande Bygdens regi till en fantastisk presentation av verksamheterna utanför stadsregionerna. I Ronneby Brunns... läs mer

Come and follow the trail of the emigrants: from the Astrakan-tree to the monument in Karlshamn. Visit the witnesses of a lost time and stay in a fascinating region!


Komm mit und folge der Spur der Auswanderer: Vom Astrakanbaum bis zum Monument in Karlshamn. Besuche die Zeugen einer vergangenen Zeit und verweile in einer faszinierenden Gegend!