Utvandrarnas Väg

Kom och följ utvandrarnas spår: Från Astrakanträdet till monumentet i Karlshamn. Besök vittnen av en svunnen tid och vistas i en fascinerande region!

”Äpplena ä mogena hos oss. Jag ä hemma”.

De sista orden Kristinas av Duvemåla på sin dödsbädd i Amerika åsyftar hennes barn- och ungdomsrike – den lilla världen som hon med Astrakanen i sina händer minns och som hon aldrig har släppt.
Vilhelm Moberg, Christina från Duvemåla och Utvandrarna

Bra att veta


Sälja föreningens souvenirer?

För Souvenirgross ring Dieter 0457-455 031 eller maila: info@utvandrarnasvag.se

Komm mit und folge der Spur der Auswanderer: Vom Astrakanbaum bis zum Monument in Karlshamn. Besuche die Zeugen einer vergangenen Zeit und verweile in einer faszinierenden Gegend!

Längs Utvandrarnas Väg

Föreningsstämma 2016

Onsdagen, den 27. april träffades föreningens styrelse och medlemmar på Restaurang Riverside för att hålla årets stämma. Nog var det dels vädret (visst är det april) och dels de långa distanserna i föreningens aktivitetsområde som gjorde att deltagarna var rätt få –... läs mer

Come and follow the trail of the emigrants: from the Astrakan-tree to the monument in Karlshamn. Visit the witnesses of a lost time and stay in a fascinating region!

Jan-Erik Ronneback

Alla på Utvandrarnas Väg gratulerar hjärtligt och tackar för alla Dina insatser till gagn för föreningen oc h därmed för landsbygden från mitten av Småland till det blekingska havsbandet. Vi hoppas att du får fortsätta i många år till och förblir den engagerade vännen du alltid har varit – innanför och utanför föreningsarbetet.

Ett mångfaldigt Leve! för Dig.