Utvandrarnas Väg

Kom och följ utvandrarnas spår: Från Astrakanträdet till monumentet i Karlshamn. Besök vittnen av en svunnen tid och vistas i en fascinerande region!

”Äpplena ä mogena hos oss. Jag ä hemma”.

De sista orden Kristinas av Duvemåla på sin dödsbädd i Amerika åsyftar hennes barn- och ungdomsrike – den lilla världen som hon med Astrakanen i sina händer minns och som hon aldrig har släppt.
Vilhelm Moberg, Christina från Duvemåla och Utvandrarna

Bra att veta


Sälja föreningens souvenirer?

För Souvenirgross ring Dieter 0457-455 031 eller maila: info@utvandrarnasvag.se
Längs Utvandrarnas Väg

Migration och Identitet

Presentation av Ann-Kristin Vernersson Wibergs Migration och Identitet En studie av utvandringen från Blekinge till Danmark och Tyskland 1860 – 1910, Uppsala 2016 Minsann är Ann-Kristins lilla bok smått krävande litteratur, men den lönar sig i alla fall att ögna... läs mer

Come and follow the trail of the emigrants: from the Astrakan-tree to the monument in Karlshamn. Visit the witnesses of a lost time and stay in a fascinating region!


Komm mit und folge der Spur der Auswanderer: Vom Astrakanbaum bis zum Monument in Karlshamn. Besuche die Zeugen einer vergangenen Zeit und verweile in einer faszinierenden Gegend!